Shipping policy

Siparişin Teslimi

1.    Ürün, seçilen Alıcının Teslimat Adresine iletilmek üzere Satıcının anlaşmalı olduğu kargo şirketine iletilir.

2.  Teslimat, Sipariş Onay tarihten itibaren en geç 30 (otuz) günlük yasal süre içerisinde gerçekleştirilir.

3.    Teslimat Adresine ve Teslim anında bu adreste bulunan kişiye yapılan teslimatın Alıcıya yapıldığı kabul edilir. 

4.    Teslim anında Alıcının adresinde bulunmaması durumunda dahi Satıcının edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirdiği kabul edilir. Teslim anında Alıcının adreste bulunmamasından, bu durumdan kaynaklanan gecikmelerden ve Alıcının adreste bulunamamasını takip eden sürece dair kargo şirketinin kural ve prosedürlerinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Alıcının Siparişi geç teslim almasından veya kargonun Satıcıya iade edilmesinden veya Ürünün Alıcıya tekrar gönderilmesinin gerekmesinden doğan zarar ve giderler Alıcıya aittir.

5.    Satıcı kendisine iletilen Siparişi temin etmek için tüm makul çabayı sarf eder. Ancak Satıcı, tedarik zincirinde ortaya çıkabilecek ve Satıcının sorumlu tutulamayacağı gecikmeler ile üretim, tedarik ve sevkiyat süreçlerini etkileyen Mücbir Sebepler ve benzeri ticari imkansızlık halleri ile olağanüstü durumlar nedeni ile Teslimin gecikmesinden veya yerine getirilmemesinden sorumlu tutulamaz. 

6.    Kampanyalar veya özel düzenlemeler sebebiyle İnternet Sitesinde aksi ilan edilmedikçe Nakliye ücreti Alıcı tarafından karşılanır. 

7.    Nakliyeyi Satıcının üstlendiği haller hariç olmak üzere, Alıcı, teslim aldığı ürünü derhal ambalajından çıkarıp Nakliye sırasında hasar görüp görmediğini incelemek, hasar olması halinde hasarı fotoğraflamak ve kargo şirketi personeli ile tutanak tutmakla yükümlüdür. Hasar tespit tutanağı ile Nakliye esnasında hasar gördüğü sabit olmayan hasarlar için Satıcıya başvurulamaz. 

8.    Satıcı, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.