Kinks ve Fetişlere Giriş


Kinks ve Fetişlerin Tanımı: Cinsellikte Farklılık Arayışı


Cinsellik, insanların benzersiz kimliklerini ifade ettiği ve zevk aldığı bir alan olarak çeşitlilik gösterir. Her bireyin cinsel tercihleri ve ilgi alanları farklı olabilir. Kinks ve fetişler, cinsellikte farklılık arayışının bir yansımasıdır ve insanların cinsel deneyimlerini çeşitlendirmek istediği özel ve kişisel tercihlerdir.

Kinks ve Fetişlerin Tanımı

Kinks, cinsel tercihler ve fantazilerle ilişkilendirilen geniş bir kavramdır. Bu terim, kişisel cinsel ilgi ve dürtüleri ifade etmek için kullanılır. Kinks, toplumun genel olarak kabul ettiği cinsel uyarıcıların dışında farklı bir şekilde cinsel zevk ve doyum elde etme isteğiyle bağlantılıdır. Kinks, BDSM gibi daha özel cinsel fetişlerin de alt kümesini oluşturabilir. Bir kişinin kinkleri, belirli rol oynamaları, sahip olma dürtüleri, zihinsel veya fiziksel bağlılık gibi çeşitli unsurları içerebilir.

Fetiş ise, kişinin cinsel tercihleri arasında özellikle nesneler, materyaller, vücut parçaları veya durumlar gibi belirli nesneler veya durumlarla cinsel uyarılma yaşaması olarak tanımlanır. Fetişler, bir bireyin cinsel yaşantısında özel bir öneme sahip olabilir ve bu nesne, materyal veya durumlar cinsel kimliklerinin bir parçası haline gelir.

Cinsellikte Farklılık Arayışı

Kinks ve fetişler, cinsellikte farklılık arayışının bir yansımasıdır. Her birey cinselliği benzersiz bir şekilde deneyimler ve cinsel kimlikleri kişisel tercihlerine, değerlerine ve yaşantılarına dayanır. Cinsellik, tek bir kalıba sokulamayacak kadar geniş bir alanı kapsar ve bu nedenle bireyler kendilerini daha iyi ifade etmek, zevk almak ve cinsel yaşantılarını zenginleştirmek için çeşitli yollar ararlar. Kinks ve fetişler, bu arayışın bir sonucu olarak ortaya çıkar.

Kinks ve fetişler, bireylerin cinsel arzularını ifade etme şekilleridir ve cinsellikte çeşitlilik ve farklılık arayışının sağlıklı bir parçası olarak kabul edilmelidir. Ancak, bu tercihlerin uygulanması ve yaşanması konusunda her zaman rıza ve partnerler arasında açık iletişim önemlidir.

Sonuç olarak: Cinsel Kimliklerde Zenginlik

Kinks ve fetişler, cinselliğin çeşitliliğini ve insanların benzersiz cinsel kimliklerini ifade etme şekillerini yansıtır. Cinsel arzuların ve tercihlerin farklı olması, insan doğasının doğal bir parçasıdır. Kinks ve fetişlerin varlığı, cinsel kimliklerde zenginlik ve farklılık arayışının bir göstergesidir. Önemli olan, kinks ve fetişlerin yaşanmasında rıza, açık iletişim ve sağlıklı bir cinsel kimlik oluşturmak için kişinin kendini tanıması ve kabul etmesidir.

 

Farklı Kinks ve Fetiş Türleri: Yaygın ve Nadir Örnekler

 

Cinsellik, insanların benzersiz kimliklerini ifade ettiği ve zevk aldığı bir alan olarak çeşitlilik gösterir. Kinks ve fetişler, cinsel yaşamda farklılık arayışının bir yansımasıdır ve cinsel tercihlerin çeşitliliğini gösteren özel ve kişisel tercihlerdir. Bu yazıda, farklı kinks ve fetiş türlerine genel bir bakış sunacak ve hem yaygın hem de nadir örnekleri ele alacağız.

 

 1. Ayak Fetishi (Podofili): Ayak fetişi, bir kişinin ayaklarla cinsel uyarılma yaşamasıdır. Bu fetiş, ayakların şekli, tırnakları veya ayak parmaklarına olan ilgiyle kendini gösterebilir. Ayak fetişi, cinsel fantazilerde yaygın bir konu olabilir ve fetişistler, ayakları görmek, dokunmak veya öpmek gibi farklı yollarla uyarılabilirler.

 

 1. Giysi Fetishi: Giysi fetişi, kişinin belirli giysilere veya kıyafetlere olan cinsel ilgi ve uyarılma durumudur. Örneğin, deri kıyafetler, lateks elbiseler veya iç çamaşırlar gibi özel giysiler giymek veya görmek, bu fetişin örneklerine dahil olabilir.

 

 1. BDSM (Bağlama, Hakimiyet, Sadizm, Mazohizm): BDSM, genellikle fetişle ilişkilendirilen bir kavramdır ve belirli cinsel tercihleri ifade eder. Bu terim, bağlanma, kontrol veya hakimiyet kurma, acıya verilen haz (sadizm) ve acı çekmeye yönelik haz (mazohizm) gibi farklı unsurları içerir.

 

 1. Rol Oynama Fetishi: Rol oynama fetişi, kişilerin cinsel oyunlarında belirli rolleri üstlenmesiyle ilgilidir. Bu fetişte, kişilerin belirli karakterleri canlandırması, fantezi dünyalarına girmesi ve bu şekilde cinsel uyarılma yaşaması söz konusu olabilir. Örneğin, doktor-hasta, öğretmen-öğrenci, polis-hırsız gibi roller rol oynama fetişine örnek olarak verilebilir.

 

 1. Acı Fetishi (Algolagnia): Acı fetişi, cinsel uyarılmanın acı veren eylemlerden, bedensel veya psikolojik acıdan kaynaklandığı durumdur. Bazı insanlar, hafif dokunma veya cinsel aktiviteler sırasında hafif acıya olan ilgi ile uyarılabilirler.

 

 1. Vücut Parçaları Fetishi: Vücut parçaları fetişi, kişilerin belirli vücut parçalarına (örneğin, eller, ayaklar, bacaklar, göğüsler) yoğun bir cinsel ilgi ve uyarılma hissetmelerini içerir. Bu fetiş, belirli bir vücut parçasının biçimi, büyüklüğü veya dokusu ile ilişkilendirilebilir.

 

 1. Makine ve Objelerle İlgili Fetişler: Nadir örnekler arasında, insanların makineler, oyuncaklar veya diğer nesnelerle cinsel uyarılma yaşaması da yer alabilir. Bu tür fetişler, cinsel tercihlerin çeşitliliğini ve farklılığını yansıtan örneklerdir.

 

 1. Furriy Fetishi: Furriy fetişi, kişilerin antropomorfik karakterlere (insan vücudu ve hayvan özelliklerinin birleşimi) olan cinsel ilgi ve uyarılma hali olarak açıklanabilir. Bu tercih, animasyon, çizgi roman veya kostümlü karakterler gibi antropomorfik yaratıkların cinsel fantezilerde yer almasına dayanır.

 

 1. Mesudektasyon (Obezite) Fetishi: Mesudektasyon fetişi, obeziteye veya şişmanlığa olan cinsel ilgi ve uyarılma durumudur. Bu fetiş, vücut ağırlığı, boyutu ve formu ile ilişkilendirilen cinsel dürtülerle kendini gösterebilir.

 

 1. Formikofili (Böcek Fetishi): Formikofili, kişilerin böceklerle olan cinsel ilgi ve uyarılma durumunu ifade eder. Bu fetiş, özellikle böceklerin bedensel teması veya varlığıyla cinsel arzuyu uyandırabilir.

 

 1. Akrofilia (Yükseklik Fetishi): Akrofilia, kişilerin yüksek yerlerde veya yükseklikle ilişkilendirilen cinsel uyarılma yaşaması durumudur. Bu fetiş, yüksek yerlerde cinsel aktivite veya yükseklik korkusu ile cinsel ilgi arasında bağlantı kurabilir.

 

 1. Sploshing (Sıvı İle İlgili Fetişler): Sploshing, cinsel aktivite sırasında yiyecek, içecek veya diğer sıvı maddelerin kullanılmasına dayanan fetişleri ifade eder. Bu tür fetişlerde, sıvı maddelerin vücutta veya cinsel eylemler sırasında kullanılması uyarılma sağlar.

 

 1. Agalmatofili (Heykel Fetishi): Agalmatofili, heykellerle veya insan benzeri nesnelerle olan cinsel ilgi ve uyarılma durumudur. Kişilerin heykellerle etkileşim kurma, heykellere dokunma veya hayal güçlerinde heykellerle cinsel etkileşim yaşama isteği bu fetişin örneklerindendir.

 

 1. Emetofili (Kusma Fetishi): Emetofili, kişilerin kusma veya kusma eylemiyle olan cinsel ilgi ve uyarılma hali olarak tanımlanabilir. Bu fetiş, kusma eyleminin fiziksel hissiyatı, izlenen kusma sahneleri veya kusma davranışının diğer unsurlarıyla ilişkilendirilebilir.

 

 1. Formiphilia (Mobilya Fetishi): Formiphilia, mobilyalarla veya nesnelerle olan cinsel ilgi ve uyarılma durumudur. Kişilerin mobilyaları dokunma, üzerinde cinsel aktivite gerçekleştirme veya hayal güçlerinde mobilyalarla cinsel etkileşim yaşama isteği bu fetişe örnek verilebilir.

 

Unutulmamalıdır ki, her bireyin cinsel tercihleri benzersizdir ve fetişlerin çeşitliliği kişisel cinsel kimliğin bir parçasıdır. Bu yazıda belirtilen fetişler, yalnızca genel örneklerdir ve cinsel tercihlerin çeşitliliğini yansıtmak amacıyla verilmiştir. Önemli olan, kinks ve fetişlerin deneyimlenmesinde rıza, açık iletişim ve partnerler arasında sağlıklı bir cinsel kimlik oluşturmak için kişinin kendini tanıması ve kabul etmesidir.

 

Kinks ve Fetişlerin Kökenleri: Psikolojik ve Sosyokültürel Etkenler

 

Cinsellik, insan doğasının karmaşık bir yönüdür ve her bireyin cinsel tercihleri ve ilgi alanları farklılık gösterir. Kinks ve fetişler, cinsel yaşamda farklılık arayışının bir yansımasıdır ve bu tercihlerin kökenleri psikolojik ve sosyokültürel etkenlerle açıklanabilir. Bu yazıda, kinks ve fetişlerin kökenlerini anlamak için psikolojik ve sosyokültürel faktörlere odaklanacağız.

 

 1. Psikolojik Etkenler

 

Cinsel Gelişim ve Deneyimler: Çocukluk dönemindeki cinsel gelişim ve yaşantılar, ileri yaşlarda oluşan cinsel tercihlerin şekillenmesinde önemli bir rol oynayabilir. Çocukluk döneminde yaşanan cinsel deneyimler, cinsel kimlik ve tercihler üzerinde etkili olabilir.

 

Cinsel Fantaziler ve Rüyalar: Cinsel fantaziler ve rüyalar, kinks ve fetişlerin ortaya çıkmasında önemli bir rol oynayabilir. Fantaziler ve rüyalar, insanların farklı cinsel senaryoları hayal etmelerine ve bu şekilde belirli tercihler geliştirmelerine katkı sağlayabilir.

 

Kişisel Deneyimler ve Travmatik Olaylar: Bazı bireyler, geçmişte yaşadıkları travmatik deneyimlerin etkisi altında cinsel tercihlerini şekillendirebilirler. Bu tür deneyimler, kişinin fetişler veya kinks geliştirmesinde bir rol oynayabilir.

 

 1. Sosyokültürel Etkenler

 

Medya ve Popüler Kültür: Medya ve popüler kültür, insanların cinsel tercihleri üzerinde etkili olabilir. Filmler, televizyon dizileri, kitaplar ve diğer medya biçimleri, belirli fetişlerin ve kinkslerin normalleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunabilir.

 

Toplumsal Kabul ve Normlar: Cinsellik, toplumsal normlar ve kabullerle şekillenir. Toplumun belirli cinsel tercihleri kabul etmesi veya reddetmesi, bireylerin kinks ve fetişler hakkında açık olup olmamalarını etkileyebilir.

 

Grup Baskısı ve Toplumsal Etki: Bireyler, çevrelerindeki grup baskısı ve toplumsal etkinin etkisi altında cinsel tercihlerini belirleyebilirler. Grup içinde kabul görmek ve toplumun normlarına uymak, bireylerin cinsel tercihlerini şekillendirebilir.

 

Cinsel Eğitim ve Bilgi Düzeyi: Cinsel eğitim düzeyi ve bilgi sahibi olmak, insanların kinks ve fetişler hakkında farkındalık kazanmalarına ve bu tercihlerin nedenleri üzerinde düşünmelerine yardımcı olabilir.

 

Sonuç olarak: Karmaşık ve Çeşitli Kökenler

 

Kinks ve fetişlerin kökenleri karmaşık ve çeşitlidir. Psikolojik etkenler, kişinin cinsel gelişimi, fantazileri ve kişisel deneyimleriyle ilişkilendirilebilir. Sosyokültürel etkenler ise, toplumun cinsel normları, medya ve popüler kültürün etkisi, grup baskısı ve cinsel eğitim düzeyiyle bağlantılıdır. Ancak unutulmamalıdır ki, her bireyin cinsel tercihleri ve fetişleri benzersizdir ve kişisel kimliklerinin bir parçası olarak kabul edilmelidir.

 

Kinks ve Fetişlerin İlişkilere Etkisi: Açık ve Sağlıklı İletişim

 

Cinsellik, ilişkilerin önemli bir parçasıdır ve her bireyin cinsel tercihleri ve ilgi alanları farklılık gösterir. Kinks ve fetişler, cinsel yaşamda farklılık arayışının bir yansımasıdır ve bu tercihlerin ilişkilere etkisi önemli bir konudur. Bu yazıda, kinks ve fetişlerin ilişkilere olan etkisini anlamak için açık ve sağlıklı iletişimin önemine vurgu yapacağız.

 

 1. Açık İletişim ve Rıza

 

Kinks ve fetişler, çiftler arasında farklı cinsel tercihlerin ve fantazilerin olabileceğini gösterir. İlişkilerde açık iletişim, partnerlerin kinks ve fetişleri hakkında rahatça konuşmalarını sağlar. Açık iletişim, cinsel tercihlerin ve sınırların net bir şekilde belirlenmesini ve anlaşılmasını sağlayarak, çiftlerin birbirleriyle rıza içinde ve karşılıklı olarak tatmin edici cinsel deneyimler yaşamalarına yardımcı olur.

 

 1. Empati ve Anlayış

 

Kinks ve fetişlere sahip olmak, bazı insanlar için kendi cinsel kimliklerinin bir parçasıdır. Empati ve anlayış, partnerlerin birbirlerinin kinks ve fetişlerini kabul etmelerine ve anlamalarına katkı sağlar. Kinks ve fetişler, insan doğasının çeşitliliğini yansıtan özelliklerdir ve bu nedenle partnerlerin birbirlerini anlayışla karşılaması, güçlü bir ilişki oluşturmanın temelidir.

 

 1. Sınırların Belirlenmesi

 

Kinks ve fetişler, ilişkilerde sınırların belirlenmesini ve saygı gösterilmesini gerektiren önemli bir konudur. Partnerler arasında, herkesin rahat ettiği ve kabul gördüğü sınırların belirlenmesi önemlidir. Açık iletişim, bu sınırların belirlenmesine ve cinsel deneyimlerin her iki taraf için de keyifli ve güvenli olmasına yardımcı olur.

 

 1. Güven ve Samimiyet

 

Kinks ve fetişler, çiftler arasında güven ve samimiyetin gelişmesine katkı sağlayabilir. Partnerler arasında bu tür cinsel tercihlerin açıkça konuşulması ve kabul edilmesi, ilişkide derinleşen bir güven bağı oluşturabilir. Güven ve samimiyet, çiftlerin cinsel tercihlerini özgürce ifade etmelerini ve deneyimlemelerini sağlar.

 

 1. Farklılıkların Kabulü

 

Her bireyin cinsel tercihleri ve fetişleri farklılık gösterir. Partnerler arasında bu farklılıkların kabul edilmesi ve olumlu bir şekilde ele alınması, ilişkide çeşitliliğin ve özgünlüğün değerini vurgular. Kinks ve fetişlerin kabulü, ilişkide hoşgörü ve çeşitlilik arayışını güçlendirir.

 

Sonuç olarak: Sağlıklı ve Tatmin Edici İlişkiler

 

Kinks ve fetişlerin ilişkilere etkisi, açık ve sağlıklı iletişimle yönetildiğinde olumlu bir şekilde hissedilebilir. Açık iletişim, partnerlerin cinsel tercihleri hakkında konuşmasını, anlamasını ve birbirlerine saygı göstermelerini sağlar. Empati, anlayış, güven, samimiyet ve farklılıkların kabulü, sağlıklı ve tatmin edici ilişkilerin temel taşlarıdır.

Kinks ve Fetişlerin Sınırlarını Belirlemek: Rıza ve Güvenli Kelime

 

Cinsellik, bireylerin benzersiz kimliklerini ifade ettiği, arzu ettiği ve keyif aldığı karmaşık bir alandır. Kinks ve fetişler, cinsel yaşamda farklılık arayışının bir yansımasıdır ve bu tercihlerin sınırlarını belirlemek için rıza ve güvenli kelime kavramları büyük önem taşır. Bu yazıda, kinks ve fetişlerin sınırlarını belirlemek için rıza ve güvenli kelime kavramlarına odaklanacağız.

 

Rıza ve Kinks/Fetişler

 

Rıza, her iki tarafın da açık ve istekli olarak katıldığı cinsel aktivitelerin temelini oluşturur. Kinks ve fetişlerin deneyimlenmesinde, her iki partnerin de tam ve bilinçli bir şekilde rızası olması gereklidir. Rıza, cinsel tercihlerin ve sınırların net bir şekilde ifade edildiği, anlaşıldığı ve karşılıklı olarak kabul edildiği bir süreçtir.

 

Güvenli Kelime ve Sinyaller

 

Güvenli kelime, cinsel aktivite sırasında partnerlerin rahatsızlık hissettiklerinde veya durdurmak istediklerinde kullanılan bir kelimedir. Bu kelime, cinsel deneyimde kontrolü elde tutmaya yardımcı olur ve rızanın sürekliliğini sağlar. Her iki partner, güvenli kelimeyi anlaşılır bir şekilde belirlemeli ve cinsel aktivite sırasında kullanma özgürlüğüne sahip olmalıdır.

 

Sınırların Açıkça Belirlenmesi

 

Kinks ve fetişlerin deneyimlenmesinde, partnerlerin sınırlarını açıkça ifade etmesi önemlidir. Her iki tarafın da kendi sınırlarını anlaması ve ifade etmesi, cinsel deneyimlerin tatmin edici ve güvenli olmasını sağlar. Sınırların açıkça belirlenmesi, rızanın net bir şekilde ortaya çıkmasına katkı sağlar ve her iki partnerin de kendini rahat ve güvende hissetmesini sağlar.

 

Özgürlük ve Saygı

 

Kinks ve fetişlerin deneyimlenmesinde, her iki partnerin de özgürlüğüne ve tercihlerine saygı göstermek önemlidir. Partnerlerin kinks ve fetişleri hakkında açık iletişim kurmaları, her iki tarafın da tatmin edici bir cinsel deneyim yaşamasını sağlar. Açık iletişim ve saygı, ilişkide güçlü bir bağın oluşmasına ve cinsel deneyimlerin olumlu bir şekilde yaşanmasına katkı sağlar.

 

Sonuç olarak: Sağlıklı ve Mutlu Cinsel Deneyimler

 

Kinks ve fetişlerin sınırlarını belirlemek, rıza ve güvenli kelime kavramlarına odaklanmak, sağlıklı ve mutlu cinsel deneyimlerin temelini oluşturur. Her iki partnerin de açık iletişim ve rıza içinde deneyimlediği kinks ve fetişler, güçlü bir bağın kurulmasına ve cinsel tatminin artmasına katkı sağlar. Sağlıklı sınırlar içinde yaşanan cinsel deneyimler, partnerler arasında özgüveni artırır ve mutluluğu çoğaltır.

 

Kinks ve Fetişlerde Sağlıklı Sınır Çizgileri: Sapkınlık ve Tehlikeden Uzak Durmak

 

Cinsellik, insan doğasının önemli bir yönüdür ve her bireyin cinsel tercihleri ve ilgi alanları farklılık gösterir. Kinks ve fetişler, cinsel yaşamda farklılık arayışının bir yansımasıdır ve bu tercihlerin sağlıklı sınır çizgileri içinde olması önemlidir. Bu yazıda, kinks ve fetişlerde sağlıklı sınır çizgilerini belirlemek için sapkınlık ve tehlikeden uzak durmanın önemine vurgu yapacağız.

 

 1. Kinks ve Fetişlerin Tanımı ve Anlamı

 

Kinks ve fetişler, cinsel yaşamda özel ve kişisel tercihlerdir. Kinks, belirli cinsel fantazileri veya davranışları ifade ederken, fetişler belirli nesneler, materyaller veya vücut parçalarıyla olan cinsel ilgiyi ifade eder. Bu tercihler, bir bireyin cinsel kimliğinin bir parçasıdır ve diğerleriyle açık bir şekilde paylaşılmayabilir.

 

 1. Sağlıklı Sınır Çizgileri ve Rıza

 

Kinks ve fetişlerin deneyimlenmesinde sağlıklı sınır çizgileri ve rıza büyük önem taşır. Her iki partnerin de rızası olmadan, kinks ve fetişlerin uygulanması etik dışı olabilir ve cinsel saldırıya veya zorlamaya neden olabilir. Sağlıklı bir cinsel deneyim için, açık ve anlayışlı iletişimle belirlenen sınır çizgilerine saygı göstermek gerekir.

 

 1. Sapkınlık ve Hastalıklı Davranışlar

 

Kinks ve fetişler, kişisel tercihler olmasına rağmen, bazı durumlarda sapkınlık ve hastalıklı davranışlarla ilişkilendirilebilir. Sapkınlık, toplumda kabul görmeyen veya ahlaki olarak değerlendirilen cinsel davranışları ifade eder. Bu tür davranışlar, diğer bireylerin zarar görmesine veya rıza dışı cinsel eylemlere yol açabileceği için dikkatli bir şekilde ele alınmalıdır.

 

 1. Psikolojik ve Sosyal Sağlık

 

Kinks ve fetişlerin deneyimlenmesinde, kişinin psikolojik ve sosyal sağlığı önemlidir. Kişisel tercihlerin yaşanması, bireyin kendini ifade etmesine ve cinsel tatmin elde etmesine yardımcı olabilir. Ancak, kişisel tercihlerin yaşanmasında aşırıya kaçmak veya diğer yaşam alanlarını olumsuz yönde etkilemek, psikolojik ve sosyal sağlığın bozulmasına yol açabilir.

 

 1. Tehlikeden Uzak Durmak

 

Kinks ve fetişlerin deneyimlenmesinde, kişilerin ve partnerlerin güvenliklerini sağlamak için tehlikeden uzak durmak önemlidir. Tehlike, fiziksel veya duygusal zarar görmeye yol açabilecek cinsel aktiviteleri ifade eder. Sağlıklı sınır çizgileri ve rıza ile ilişki içinde, tehlikeli veya zarar verici davranışlardan kaçınılmalıdır.

 

Sonuç olarak: Denge ve Anlayış

 

Kinks ve fetişler, cinsel yaşamın çeşitliliğini yansıtan önemli tercihlerdir. Sağlıklı sınır çizgileri içinde ve rıza ile yaşanması, cinsel deneyimlerin tatmin edici ve olumlu olmasına katkı sağlar. Partnerler arasında açık iletişim, anlayış ve güven, kinks ve fetişlerin ilişkilere olumlu bir şekilde katkıda bulunmasını sağlar. Sapkınlıktan uzak durmak ve tehlikeye karşı dikkatli olmak, sağlıklı bir cinsel yaşamın temel unsurlarındandır.

KAYNAK VE REFERANSLAR

Moser, C., & Levitt, E. E. (1987). An Exploratory-Descriptive Study of a Sadomasochistically Oriented Sample. Journal of Sex Research, 23(3), 322-337.

Joyal, C. C., Cossette, A., & Lapierre, V. (2015). What Exactly Is an Unusual Sexual Fantasy? The Journal of Sexual Medicine, 12(2), 328-340.

Aggrawal, A. (2011). A new classification of zoophilia. Journal of Forensic and Legal Medicine, 18(2), 73-78.

Jannini, E. A., Carosa, E., Lenzi, A., & Isidori, A. M. (2002). The Kinsey Institute: The First 50 Years. Journal of Sex Education and Therapy, 27(3), 203-211.

Wilson, G. D.

Mitchell, K. R., Mercer, C. H., Ploubidis, G. B., Jones, K. G., Datta, J., Field, N., ... & Wellings, K. (2013). Sexual function in Britain: findings from the third National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles (Natsal-3). The Lancet, 382(9907), 1817-1829.

Wismeijer, A. A. J., & van Assen, M. A. L. M. (2013). Psychological characteristics of BDSM practitioners. The Journal of Sexual Medicine, 10(8), 1943-1952.

Jozkowski, K. N., Peterson, Z. D., Sanders, S. A., Dennis, B., & Reece, M. (2017). Do women’s orgasms function as a masculinity achievement for men? The Journal of Sex Research, 54(2), 215-230.

Byers, E. S., & Demmons, S. (2010). Sexual satisfaction and sexual self-disclosure within dating relationships. Journal of Sex Research, 47(6), 610-621.

Green, R. (2002). Is pedophilia a mental disorder? Archives of Sexual Behavior, 31(6), 467-471.

Moser, C., & Kleinplatz, P. J. (2006). Themes of SM expression. SM–Leather–Fetish, 1, 37-61.

 


Yorum Yap

Yorumun için çok teşekkür ederiz. İnceleyip en kısa zamanda yayınlayacağız.

Bu site reCaptcha ile korunuyor. Ayrıca bu site için Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları geçerlidir.