Gizli Sekme erotik shop, fantazi shop, titresimli vibratör, seks shop, izmir erotik shop, ankara erotik shop s3x toy ürünleri.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

Madde-1

TARAFLAR

 

İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme");

 

(i) Bir tarafta www.gizlisekme.co’nun (“İnternet Sitesi”) sahibi olan ve Meşrutiyet Mah. Melek Sk. Hoşgör Apt. No:10a Şişli/İstanbul adresinde bulunan Boomkin Yazılım Teknolojileri ve Ticaret A.Ş. (“Satıcı”)

 

ile

 

(ii) Diğer tarafta İnternet Sitesine aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan websitesi kullanıcısı (“Üye”) arasında, Üye'nin Satıcı’nın sunduğu Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

 

Yukarıda unvanları/isimleri, adresleri, kimlik numaraları ve iletişim bilgileri yazılı Satıcı ve Üye bundan sonra münferiden “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 

Madde-2

TANIMLAR

 

Bu Sözleşmede aşağıda tanımlanan ifadeler, Sözleşmenin başka bir yerinde veya ileride imzalanabilecek eklerinde açıkça farklı bir şekilde tanımlanmadıkça aşağıdaki anlamları taşır:

 

2.1.      “Kullanıcı”, İnternet Sitesini ziyaret eden ve işbu Sözleşme bakımından Üye olma iradesini Satıcıya yönelten gerçek kişiyi, 

2.2.      “Üye”, İnternet Sitesinde tanımlı kendine özel kullanıcı adı ve şifresi ile hesabına giriş yapabilen, üyelere özgü özellikleri kullanabilen ve fırsatlardan faydalanabilen Kullanıcıyı, 

 

2.3.      Üyelik”Üyelerin oluşturduğu sistemi,

 

2.4.      “Üyelik Formu”Kullanıcının Üye olabilmesi için sağlaması gereken bilgileri içeren ve Kullanıcı tarafından doldurulan dijital formu,

ifade eder.

 

Madde-3

SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

3.1.      Satıcı, İnternet Sitesi üzerinden 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak ticari faaliyet yürütmektedir. Bu ticari faaliyet kapsamında Kullanıcıların alışveriş deneyimini iyileştirmek, sipariş takibini kolaylaştırmak ve çeşitli fırsatlardan yararlanmalarını sağlamak amacıyla Üyelik sistemi oluşturulmuştur. 

3.2.      İşbu Sözleşme, Kullanıcının Satıcıya ait İnternet Sitesine Üyeliğinin şart ve koşullarını düzenler.

3.3.      Kullanıcı, Üyelik Formunda doldurulması gerekli olan kişisel bilgilerini beyan eder, işbu Sözleşmeyi inceleyerek tüm hükümleriyle kabul eder ve Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Aydınlatma Metnini inceleyerek paylaştığı kişisel verilerin Üyeliği kapsamında işlenmesine açık rıza gösterir. Kullanıcı işbu Üyelik Sözleşmesine (“Sözleşme”) elektronik ortamda onay vermiş ve açık rızasını elektronik ortamda açıklamış, onayları kayıt altına alınmıştır.

3.4.      Kullanıcının onaylarını takiben Satıcı tarafından Kullanıcıya İnternet Sitesi veya elektronik posta yoluyla Üyelik onayı vermesiyle işbu Sözleşme kurulur. 

Madde-4

İNTERNET SİTESİ KULLANIM ŞARTLARI

 

4.1.      Kullanıcı, İnternet Sitesini yasal mevzuata uygun olarak kullanmayı; yasal mevzuatta suç olarak tanımlanan hiçbir eylemde bulunmamayı ve toplumda genel kabul görmüş ahlak kurallarına uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.      Bu kapsamda aşağıda sayılan eylemler bu taahhüdün ihlalidir:

4.2.1.   İnternet Sitesini Kullanıcıya sağlanan çerçevenin dışında kullanmak veya erişime açık olmayan kaynak veya bilgilere erişmek veya buna teşebbüs etmek,

4.2.2.   İnternet Sitesi vasıtasıyla Satıcı tarafından işlenen her türlü Kişisel Veriye yetkisiz erişim sağlamak, bu verileri toplamak, işlemek veya bu verilerden veri tabanı veya rehber oluşturmak,

4.2.3.   İnternet Sitesi ile alakalı olarak herhangi bir bilişim suçunu işlemek,

4.2.4.   İnternet Sitesine herhangi bir şekilde zarar verecek kötü niyetli yazılımları İnternet Sitesine yüklemek veya bulaştırmak,

4.2.5.   İnternet Sitesine zarar verecek şekilde otomatik yazılım, robot yazılım veya benzeri sistemler vasıtasıyla yüksek ölçekli işlem yapmak veya İnternet Sitesinin çalışmasını engelleyecek veya aksatacak veya yavaşlatacak diğer eylemlerde bulunmak,

4.2.6.   İnternet Sitesindeki veri veya bilgileri bozmak, değiştirmek veya tersine mühendislik için kullanmak,

4.2.7.   İnternet Sitesi içindeki veri veya bilgileri, fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde kopyalamak veya dışarıya aktarmak,

4.2.8.   Başkalarına ait veya sahte veya yanlış bilgiler kullanarak Üye olmak veya satın alma yapmak veya işlem yapmak,

4.2.9.   İnternet Sitesinde sunulan kampanyalar, indirimler veya avantajlardan yararlanmak amacıyla belirlenen şartların veya koşulların kötüye kullanımı ile haksız menfaat elde etmek veya buna teşebbüs etmek,

4.2.10. İnternet Sitesini herhangi bir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanmak.

4.3.      Yukarıda 4.2 bendi altında sayılan eylemlerde bulunan Kullanıcının Üyeliği sonlandırılır, yetkili mercilere ihbarda bulunulur ve gerekli hallerde yasal takip başlatılır. Hukuka aykırı eylem nedeniyle doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Satıcıya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Satıcının söz konusu aykırı kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4.4.      Kullanıcı, 18 yaşından büyük olduğunu, Üyelik Formunu doldururken hile ile yaşını 18’den büyük göstermediğini, sitede sergilenip satışa sunulan ürünlerin 18 yaşını doldurmamış kişiler tarafından görüntülenmemesi ve satın alınmaması için gerekli özeni göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.5.      Kullanıcı, İnternet Sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle Satıcının uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

4.6.      Kullanıcı, üyelik şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Kullanıcının söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Aksi hallerde doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Satıcıya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 

4.7.      Kullanıcı tarafından İnternet Sitesinde beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Satıcı ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur, belirtilmesi halinde kaldırılması için gerekli işlemler Satıcı tarafından ivedilikle yürütülecektir. Satıcının, Kullanıcının beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 

Madde-5

ÜYELİĞE DAİR HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

 

5.1.      Kullanıcı, Üyeliğinin onaylanmasıyla Üyelere tanımlanan fırsatlardan yararlanmaya hak kazanır. İnternet Sitesindeki tüm fırsatlar tüm Üyelere tanımlanmayabilir. Kullanıcı, kullanamadığı fırsatları gerekçe göstererek Satıcı, Kullanıcıdan her ne nam altında olursa olsun talepte bulunmaz. 

5.2.      Satıcı, Üyelere tanınan fırsatları ön bildirimde bulunmaksızın her zaman değiştirebilir veya kaldırabilir. 

5.3.      Üyenin siparişleri ile Üyelik bilgileri Üye portalında saklanır ve Kullanıcının erişimine sunulur. 

5.4.      Kullanıcı, İnternet Sitesinde gerçekleştirdiği tüm işlem ve eylemlerde işbu Sözleşmeye uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.5.      Kullanıcının İnternet Sitesi kullanımı ile ilişkili tüm işlem ve eylemleri ile bunlardan doğacak hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. 

5.6.      Kullanıcı, İnternet Sitesinde kullandığı banka veya kredi kartı ile ya da dijital ödeme sistemleri üzerinden yapacağı tüm ödemelerde kendisine ait olan ve kullanmaya yetkili olduğu banka kartı, kredi kartı ya da dijital ödeme araçlarını kullanacağını; başkasına ait olması halinde bu kişinin rıza ve onayını almış olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu rıza ve onayın alınmamasından veya kayıp, çalıntı, kopya, süresi geçmiş, limiti yetersiz banka ve kredi kartlarının kullanımından doğan her türlü hukuki, mali ve cezai sorumluluk Kullanıcıya aittir.

5.7.      Banka, kredi kartı veya dijital ödeme sistemlerinin usulüne uygun olmayan veya yasal olmayan kullanımlarıyla ilişkili olarak adli veya idari merciler ile yetkili kişi veya kurumlarca Kullanıcıya yöneltilen talepler doğrultusunda Kullanıcıya ait bilgiler 6698 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılabilir.

5.8.      Kullanıcı, dilediği zaman Kullanıcıya yazılı beyanda bulunarak veya Üyelik portalındaki ayarları kullanarak ve gerekçe göstermeksizin Üyeliğini sona erdirebilir; aynı şekilde Satıcı da Kullanıcının Üyeliğini sona erdirebilir veya askıya alabilir.

5.9.      Kullanıcı tarafından Üyelik bilgilerinde güncelleme yapılması halinde, Kullanıcı tarafından kişisel verilerin işlenmesi ve/veya ticari elektronik gönderi hususunda önceki Kişisel Verilerine dair verilmiş olan izin, yeni paylaşılan Kişisel Veriler için de geçerli kalır. 

5.10.    Kullanıcı, her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin Satıcıya bildirimde bulunarak tarafına ticari elektronik ileti gönderimini durdurabilir. Kullanıcının bu husustaki bildirimi uyarınca ticari iletişim en kısa zamanda ve her şekilde yasal azami süre içinde durdurulur. Mevzuat uyarınca mümkün veya gerekli iletişimler her halde devam eder.

 

Madde-6

GÜVENLİK


6.1.      Satıcı, Kullanıcı tarafından İnternet Sitesinde paylaşılan bilgilerin ve yapılan işlemlerin güvenliği için gerekli önlemleri altyapısı ve teknolojik imkanlar imkanında almıştır. Kullanıcı, Satıcının aldığı tüm güvenlik önlemlerine rağmen, İnternet Sitesinde işlem yaparken kullandığı cihazın güvenliğinin İnternet Sitesinde paylaşılan bilgi ve yapılan işlemlerin güvenliğini tehlikeye atabileceğinin farkındadır. Kullanıcı, cihazının korunması ve bilgi ve işlemlerine erişilmesinin engellenmesi için virüs ve benzeri zararlı uygulamalara karşı gerekli tedbirleri almasının kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder.

 

6.2.      Kullanıcı, oluşturduğu Üyeliğe ait kullanıcı adı ve şifrenin güvenlik ve muhafazasından bizzat kendisi sorumludur. Bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılması veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesinden kaynaklanabilecek Kişisel Verilere yetkisiz erişim dahil her türlü sonuç Kullanıcının sorumluluğundadır.

 

Madde-7

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI


7.1.      Kullanıcı, işbu Sözleşmeye verdiği onay ile Satıcının Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi ve ilgili mevzuatta öngörülmesi hukuki sebepleriyle; Siparişinin temini, nakliyesi ve teslimini sağlamak amacıyla; Kişisel Verilerinin işlenmesine ve aynı hukuki sebep ve amaç ile sınırlı olmak şartıyla yurtiçi ve yurtdışındaki iş ortaklarımıza aktarımına açık rızası olduğunu kabul ve beyan eder.

7.2.      Kullanıcı, Üyeliğini ilgilendiren esaslı konular ile güvenliğe dair konularda kendisine elektronik ileti ve SMS gönderilmesine izin verdiğini kabul ve beyan eder.  

7.3.      Kullanıcının Kişisel Verilerinin korunması, işlemeye dair detaylarını içeren Satıcıya ait Veri Güvenliği Politikası https://www.gizlisekme.co/pages/veri-guvenligi-politikasi adresinde yayınlanmıştır. Kullanıcı, işbu Sözleşmeye verdiği onay ile Satıcıin Veri Güvenliği Politikasını kabul eder.

Madde-8

TEBLİGAT

8.1.      İşbu Sözleşmede belirtilen adreslere yapılan tebligatlar; bir Tarafın adres değişikliğini diğer tarafa noter aracılığı ile yazılı olarak tebliğ edilmedikçe, Türk Hukukundaki tebligatlarla ilgili yasal düzenlemeler uyarınca geçerli ve bağlayıcı olarak kabul edilir.

Madde-9

BÜTÜNLÜK

9.1.      İşbu Sözleşme ve ileride bu Sözleşmeye ek olarak akdedilecek belgeler, Taraflar arasındaki bütün bir sözleşmeyi teşkil eder ve bundan önce işbu Sözleşmenin konusu bakımından taraflar arasında yapılmış olan tüm mutabakatları sonlandırır ve onların yerine geçer.

Madde-10

AYRILABİLİRLİK


10.1.    İşbu Sözleşmede yer alan herhangi bir hüküm veya kuralın tatbik edilemez olduğu anlaşılır veya herhangi bir sebeple hükümsüz kılınırsa, diğer hüküm ve kurallar yürürlükte kalmaya devam eder.

10.2.    Herhangi bir geçersiz veya uygulanamaz hüküm; üzerinde değişiklik yapılarak, geçerli, uygulanabilir veya yasal hale gelecekse bu hüküm, söz konusu hükmü yasal, geçerli veya uygulanabilir kılmak için gereken en az düzeyde değişiklik yapılarak uygulanacaktır.

10.3.    Taraflar işbu Sözleşmenin tam olarak yürürlükte olabilmesi için makul çabayı sarf edeceklerdir.

Madde-11

YÜRÜRLÜK

 

11.1.    Dijital ortamda kurulan işbu Sözleşme, Üyelik onayı ile yürürlüğe girer.

11.2.    Satıcı, işbu Sözleşmede dilediği zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Üyelik Sözleşmede yapılacak değişiklikler, değişiklikleri içeren Sözleşmenin yayınlandığı tarih itibariyle tüm Üyeler için bağlayıcıdır. 

11.3.    İşbu Sözleşme, Üyeliğin Kullanıcı veya Satıcı tarafından sonlandırılmasına kadar yürürlükte kalır. 

11.4.    Sözleşmenin sona ermesi, Üyenin işbu Sözleşme ile alakalı iş ve işlemlerinden kaynaklanan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Madde-12

DİĞER HÜKÜMLER

 

12.1.    Kullanıcı, işbu Sözleşmeden veya Kullanıcının Üyeliğinden kaynaklanan tüm uyuşmazlıklarda İnternet Sitesi log ve kayıtları ile Satıcının ticari defter ve kayıtlarının bağlayıcı delil olduğunu kabul eder.

 

12.2.    Satıcı, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcıya yapacağı her türlü bildirimi, Kullanıcının Üyelik Formunda beyan ettiği elektronik posta adresine elektronik ileti göndererek gerçekleştirir.